Συνδεθείτε σαν πελάτης

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία σύνδεσης που σας έχουν δοθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση στη περιοχή μελών

Ενημερώσεις

κατεβάστε τις ενημερώσεις των εφαρμογών σας εύκολα και γρήγορα.

Προσωποποιημένη Ενημέρωση

Ενημέρωση αποκλειστικά για κάθε μέλος για θέματα που τον αφορούν

Σύνδεση Πελατών
  ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αρχική / ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Εξοπλισμός / Αναγνώστες Ταυτοτήτων/Διαβατηρίων

Αναγνώστες Ταυτοτήτων/Διαβατηρίων

Καταχώρηση στοιχείων με ένα μόνο πέρασμα...

Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες καταχώρησης στοιχείων και εκσυγχρονίστε την επιχείρησή σας αντικαθιστώντας το πληκτρολόγιό σας με εξοπλισμό στην αιχμή της τεχνολογίας


Οι αναγνώστες διαβατηρίων και ταυτοτήτων είναι συσκευές οι οποίες σαρώνουν τη ζώνη MRZ (machine readable zone) των εγγράφων που φέρουν σήμανση ICAO9303 ή τη μαγνητική λωρίδα οποιασδήποτε κάρτας και την αποκωδικοποιούν ταχύτατα.  Τα στοιχεία του πελάτη, καταχωρούνται αυτόματα στις οθόνες της εφαρμογής σας, με ένα μόνο πέρασμα, ανεξαρτήτως συστήματος διαχείρισης (PMS) που χρησιμοποιείτε στο χώρο υποδοχής, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του φόρτου εργασίας και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών καταγραφής.  Οι τύποι εγγράφων που αναγνωρίζονται από τις συσκευές αυτές είναι ολα τα διαβατήρια, οι περισσότερες ταυτότητες του κόσμου, καθώς και οποιαδήποτε έγγραφο ή κάρτα που φέρει μαγνητική σήμανση ή σήμανση προτύπου ICAO9303.

Τα κυριότερα οφέλη από τη χρήση των συσκευών αυτών είναι η σημαντική εξοικονόμηση πόρων λόγω επιτάχυνσης των διαδικασιών καταχώρησης στοιχείων αλλά και η αποφυγή λαθών πληκτρολόγησης.  Ταυτόχρονα, η χρήση της τεχνολογίας αυτής βελτιώνει κατά πολύ την αξιοπιστία της επιχείρησης καθώς και την εικόνα της προς τον πελάτη.

Η εταιρεία μας είναι η αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οίκων συσκευών ανάγνωσης ταυτοτήτων, διαβατηρίων και καρτών και διαθέτει την τεχνογνωσία να προσαρμόζει την εξαγόμενη πληροφορία στις ανάγκες της επιχείρησης.  Τα μοντέλα των συσκευών αυτών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες.  Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα μοντέλα ανάγνωσης εγγράφων που είναι εξοπλισμένα με σχισμή για ανάγνωση της περιοχής MRZ ή/και μαγνητικής λωρίδας. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι συσκευές που σαρώνουν την επιφάνεια του εγγράφου χρησιμοποιώντας τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR).  Με τη μέθοδο αυτή αναγνωρίζονται τα δεδομένα που υπάρχουν στη σελίδα του εγγράφου χωρίς αυτό να περνιέται από κάποια σχισμή αλλά με απλή τοποθέτησή του πάνω στην κατάλληλη επιφάνεια σάρωσης.  Οι σαρωτές αυτοί προσφέρουν και τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης της φωτογραφίας που πιθανόν φέρει το έγγραφο και αποθήκευσής της στη βάση δεδομένων της εφαρμογής, καθώς και αποθήκευσης του εγγράφου σε ηλεκτρονικό αρχείο εικόνας.

Οι παραπάνω συσκευές διαθέτουν χαρακτηριστικά ικανά να ενθουσιάσουν και τον πιο απαιτητικό χρήστη. Έχουν πολύ μικρό βάρος και εργονομικό σχεδιασμό, ενώ προσφέρουν αξιόπιστη απόδοση και ευκολία στο χειρισμό. Ο εξοπλισμός διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και μοντέλα ανάλογα με τις επιθυμητές διαστάσεις τοποθέτησης και τον τρόπο σύνδεσης, ενώ η παραμετροποίησή του γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό της ADAsoft έτσι ώστε να λειτουργούν ιδανικά στο περιβάλλον των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού μας προσαρμοσμένη στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης